laura vila mezzo_edited_edited_edited_ed

Opera, as a total art form, with its enormous capacity for catharsis, is a mirror that helps us to look within, recognize, empathize and navigate the deepest emotions and dilemmas of the human being. As a singer, my goal and biggest satisfaction is to be a tuned instrument, both vocally and expressively, at the service of it.


L'òpera, com a forma d'art total, amb la seva enorme capacitat de catarsi, és un mirall que ens ajuda a mirar cap a dins, reconèixer, empatitzar i transitar les emocions i dilemes més profunds de l'ésser humà. Com a cantant, el meu objectiu i màxima satisfacció és ser un instrument afinat, tant vocal com expressivament, al servei d'això.


La ópera, como forma de arte total, con su enorme capacidad de catarsis, es un espejo que nos ayuda a mirar hacia dentro, reconocer, empatizar y transitar las emociones y dilemas más profundos del ser humano. Como cantante, mi objetivo y máxima satisfacción es ser un instrumento afinado, tanto vocal como expresivamente, al servicio de ello.

Laura Vila

"Laura Vila is simply a extraordinary artist."
Jaume Radigales (ARA Newspaper/ Diari ARA/ Periodico ARA).
 "Laura Vila és una artista senzillament extraordinària."
"Laura Vila es una artista simplemente extraordinaria."

News/Novetats/Novedades

IL TROVATORE (Verdi)

9-10/6 Teatro Circo Albacete

MEFISTOFELE (Boito)

28/6 Bucarest

ANNA BOLENA (Donizetti)

15/7 Monestir, Sant Cugat del Vallès