laura vila mezzo_edited_edited_edited_ed

Opera, as a total art form, with its enormous capacity for catharsis, is a mirror that helps us to look within, recognize, empathize and navigate the deepest emotions and dilemmas of the human being. As a singer, my goal and biggest satisfaction is to be a tuned instrument, both vocally and expressively, at the service of it.


L'òpera, com a forma d'art total, amb la seva enorme capacitat de catarsi, és un mirall que ens ajuda a mirar cap a dins, reconèixer, empatitzar i transitar les emocions i dilemes més profunds de l'ésser humà. Com a cantant, el meu objectiu i màxima satisfacció és ser un instrument afinat, tant vocal com expressivament, al servei d'això.


La ópera, como forma de arte total, con su enorme capacidad de catársis, es un espejo que nos ayuda a mirar hacia dentro, reconocer, empatizar y transitar las emociones y dilemas más profundos del ser humano. Como cantante, mi objetivo y máxima satisfacción es ser un instrumento afinado, tanto vocal como expresivamente, al servicio de ello.

Laura Vila

"... they confirmed what we already knew:
Laura Vila is simply a extraordinary artist."

Jaume Radigales, Diari ARA
 "... van confirmar el que ja sabíem: Laura Vila és una artista senzillament extraordinària."
 

News/Novetats/Novedades

RIGOLETTO (G.Verdi)  Giovanna

28/11-19/12/2021 Gran Teatre del Liceu

EL ABRECARTAS (Luis de Pablo)

16/2-26/2/22 Teatro Real