laura vila mezzo_edited_edited_edited_ed

Opera, as a total art form, with its enormous capacity for catharsis, is a mirror that helps us to look within, recognize, empathize and navigate the deepest emotions and dilemmas of the human being. As a singer, my goal and biggest satisfaction is to be a tuned instrument, both vocally and expressively, at the service of it.


L'òpera, com a forma d'art total, amb la seva enorme capacitat de catarsi, és un mirall que ens ajuda a mirar cap a dins, reconèixer, empatitzar i transitar les emocions i dilemes més profunds de l'ésser humà. Com a cantant, el meu objectiu i màxima satisfacció és ser un instrument afinat, tant vocal com expressivament, al servei d'això.


La ópera, como forma de arte total, con su enorme capacidad de catarsis, es un espejo que nos ayuda a mirar hacia dentro, reconocer, empatizar y transitar las emociones y dilemas más profundos del ser humano. Como cantante, mi objetivo y máxima satisfacción es ser un instrumento afinado, tanto vocal como expresivamente, al servicio de ello.

Laura Vila

Laura Vila is simply a extraordinary artist
Jaume Radigales ARA Newspaper
 Laura Vila és una artista senzillament extraordinària
Jaume Radigales 
Diari ARA/ Periodico ARA
Laura Vila es una artista sencillamente extraordinaria

News/Novetats/Novedades

I PURITANI

15,18, 21, 24/10 Palacio Euskalduna, Bilbao

SUOR ANGELICA

27, 29/11/2022

1,3,5, 7, 9, 11, 13 ,15/12/2022

Gran Teatre del Liceu, Barcelona

REQUIEM DE VERDI

26, 27 /1/23 Gran Teatro de Córdoba, Andalucía

IL TROVATORE

26/4/23-21/5 Òpera  a Catalunya